שלושת החוגים הגדולים בלימודי תואר שלישי בתחום מדעי הרוח - תשס׳׳ד