שלושת החוגים הגדולים בלימודי תואר שלישי בתחום מדעי הרוח - תשנ׳׳ד