משך הזמן החציוני (בשנים) להשלמת תואר שלישי בתחומים שונים בשנת 2009 בארצות הברית ובישראל