שיעור הסטודנטים הלומדים מקרא לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות