שיעור הסטודנטים הלומדים תלמוד ותורה שבעל פה לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות