שיעור הסטודנטים הלומדים תולדות המחשבה היהודית לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות