שיעור הסטודנטים הלומדים היסטוריה כללית לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות