שיעור הסטודנטים הלומדים ארכאולוגיה לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות