שיעור הסטודנטים הלומדים שפה וספרות אנגלית לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות