שיעור הסטודנטים הלומדים היסטוריה כללית והיסטוריה ישראלית לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות