שיעור הסטודנטים הלומדים ספרות כללית וספרות עברית לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות