שיעור הסטודנטים הלומדים לימודי אסלאם והמזרח התיכון לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות