שיעור הנשים הלומדות לתואר שני באוניברסיטה הפתוחה - לפי תחום