מספר הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח במכללות - חלוקה מגדרית