שיעור בוגרי תואר שני בפילוסופיה ותואר שני בהיסטוריה מבין כלל בוגרי תואר שני בארצות הברית