שיעור הסטודנטים הלומדים היסטוריה של עם ישראל לתואר שני בתחום מדעי הרוח מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני באוניברסיטאות