שיעור הסטודנטים הלומדים שפה וספרות ערבית לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות