שיעור הסטודנטים הלומדים קולנוע וטלוויזיה לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות