שיעור הסטודנטים הלומדים פילוסופיה יהודית לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות