שיעור הסטודנטים הלומדים ספרות עברית לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות