שיעור הסטודנטים הלומדים ספרות כללית לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות