שיעור הסטודנטים הלומדים לימודי ארץ ישראל לתואר שני מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שני בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות