שיעור הסטודנטים הלומדים פילוסופיה יהודית לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות