שיעור הסטודנטים הלומדים פילוסופיה כללית לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות