שיעור הסטודנטים הלומדים שפה וספרות ערבית לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות