שיעור הסטודנטים הלומדים תולדות האמנות לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות