שיעור הסטודנטים הלומדים תלמוד ותורה שבעל-פה לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות