שיעור הסטודנטים הלומדים תנך ומקרא לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי