שיעור הסטודנטים הלומדים לימודי פרשנות ותרבות לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות