שיעור הסטודנטים הלומדים פילוסופיה והיסטוריה של המדעים לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות