שיעור הסטודנטים הלומדים יהדות זמננו לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות