שיעור הסטודנטים הלומדים לימודי ארץ ישראל לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות