שיעור הסטודנטים הלומדים לימודים קלאסיים לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות