שיעור הסטודנטים הלומדים מדעי התרבות לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות