שיעור הסטודנטים הלומדים מוזיקולוגיה לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות