שיעור הסטודנטים הלומדים לימודי מזרח אסיה לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות