שיעור הסטודנטים הלומדים תולדות המחשבה היהודית לתואר שלישי מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר שלישי בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות