הגאון מווילנה ותלמידיו כ'ציונים הראשונים' - גלגוליו של מיתוס

> חזרה למאמרים

הגאון מווילנה ותלמידיו כ'ציונים הראשונים' - גלגוליו של מיתוס

פרסום ראשון: 
15 מרץ 2015
תאריך פרסום באתר: 
12 יולי 2016

פרופ' עמנואל אטקס כותב על 'הגאון מווילנה ותלמידיו כ"ציונים הראשונים" – גלגוליו של מיתוס'.

בחלקו הראשון של המאמר דן המחבר בהתפתחות המיתוס של משפחת ריבלין, שהעלייה של תלמידי הגר"א הייתה עלייה משיחית, במצוות הגר"א,

ומוכיח שמדובר בהמצאה ריבלינית מאוחרת שאינה עולה בקנה אחד עם המקורות מימיו של הגר"א.

כמה מבני משפחת ריבלין תלו מסורות שונות בגאון מווילנה אף שהן לא יצאו מפי הגאון, וכך יצרו את המיתוס שתלמידי הגאון הם הציונים הראשונים, והם קדמו לעליות הציוניות בכמאה שנה.

בהמשך בוחן המחבר את התקבלות המיתוס במחקר ובחוגים שונים בציונות הדתית, בפרט לאחר מלחמת ששת הימים.

שתף: 
> חזרה למאמרים