תפקידו הציבורי של בית המדרש הקדום

> חזרה למאמרים

תפקידו הציבורי של בית המדרש הקדום

אוניברסיטה: 
פרסום ראשון: 
28 יולי 2014
תאריך פרסום באתר: 
12 יולי 2016

ד"ר פנחס מנדל בא לערער על ההנחה הרווחת, שכבר בתקופת התנאים היה תפקידו העיקרי של בית המדרש לשמש מוסד אקדמי לחכמים הדנים בינם לבין עצמם.

הוא טוען שתחילה שימש בית המדרש התנאי מקום להוראת הלכה לציבור הרחב, שבא והציג את שאלותיו בפני החכמים, בניגוד לדורות מאוחרים יותר. 

שתף: 
> חזרה למאמרים