שבת בבית הקפה של קהילת קודש פראג

> חזרה למאמרים

שבת בבית הקפה של קהילת קודש פראג

אוניברסיטה: 
פרסום ראשון: 
5 מאי 2013
תאריך פרסום באתר: 
3 יולי 2016

המאמר הפותח, 'שבת בבית הקפה של קהילת קודש פראג', מאת ד"ר מעוז כהנא, סוקר את כניסתו של הקפה כמשקה חדש לאירופה, ודן בפרט בקהילת פראג, שנאלצה להתמודד עם המשיכה של יהודֶיה אל המשקה ואל בתי הקפה שניהלו לא יהודים.

מניתוח תעודות חדשות מעלה המחבר, שהקהילה בראשות הרב יחזקאל לנדא בחרה בדפוס של 'הכלת האיום המפוקח', דהיינו קבלת המציאות המאיימת (שגררה השפעות חיצוניות ועבֵרות על ההלכה היהודית, בפרט בשבת) והכנסתה אל תוך המרחב היהודי פנימה.

אכן, הקהילה דאגה לפתוח בתי קפה בבעלות יהודית שיהיו נתונים להשגחה ולפיקוח, וכך התמודדה עם המציאות החדשה.

שתף: 
> חזרה למאמרים