מהעלייה השלישית לעלייה השנייה ובחזרה: היווצרות החלוקה לתקופות לפי העליות הממוספרות

> חזרה למאמרים

מהעלייה השלישית לעלייה השנייה ובחזרה: היווצרות החלוקה לתקופות לפי העליות הממוספרות

אוניברסיטה: 
פרסום ראשון: 
20 יוני 2012
תאריך פרסום באתר: 
3 יולי 2016

במאמרו 'מהעלייה השלישית לעלייה השנייה ובחזרה: היווצרות החלוקה לתקופות לפי העליות הממוספרות' בוחן ד"ר חזקי שוהם את הרקע למניין המקובל של העליות הציוניות לפי העלייה הראשונה, השנייה, השלישית וכו'.

לטענתו, הגרעין למניין הזה היה המונח 'העלייה השלישית', שבא להמשיך את שתי העליות ארצה בראשית ימי הבית השני, דהיינו רצף 'ההיסטוריה הגדולה' של עם ישראל.

המונח נקבע בתקופה שבה חיכו הכול לגל עצום של עולים ארצה, אם כי הוא בושש לבוא.

עם הזמן נדרשו המנהיגים הציונים למצוא שתי עליות קודמות ברצף של 'ההיסטוריה הקטנה', ובאופן שרירותי קבעו את העליות הראשונה והשנייה כפי שמקובל כיום. קביעה זו הביאה גם לתיקוף העליות הבאות.

בשלב הבא נקבע, לאחר מעשה, אופי אידאולוגי של כל עלייה ועלייה, וכך הדבר נתקבע בהיסטוריוגרפיה הציונית. 

שתף: 
> חזרה למאמרים