פילוסופיה וספרות

לצפיה ברשימת אנשי הסגל לצפיה ברשימת אנשי הסגל

פילוסופיה וספרות

> חזרה לכל התכניות

התמקדות ביחסי הגומלין ארוכי השנים שבין הפילוסופיה לספרות

התכנית לפילוסופיה וספרות באוניברסיטת חיפה היא התכנית הראשונה מסוגה בארץ. זוהי תכנית בין-תחומית, תלת-שנית, המופעלת על ידי החוג לפילוסופיה והחוג לספרות עברית והשוואתית באוניברסיטת חיפה. בראש התכנית עומדות ד"ר ליאור לוי מהחוג לפילוסופיה וד"ר נטשה גורדינסקי מהחוג לספרות עברית השוואתית. הוועדה המפקחת על פעולת התכנית כוללת את פרופ' שאול סמילנסקי וד"ר ורד לב-כנען, ראשי שני החוגים. התכנית מציעה קורסים חדשניים ובינתחומיים לתלמידים המעוניינים לרכוש ידע מעמיק במסורת ההומניסטית ולפתח חשיבה ביקורתית ועצמאית. הקורסים בתכנית מאפשרים לתלמידים לחקור את מערכת היחסים העשירה בין שתי הדיסציפלינות: את יחסי הגומלין, ההשפעות ואף את היריבות עתיקת היומין בין הפילוסופיה והספרות. תלמידי התכנית מקבלים ליווי אקדמי אישי לאורך כל שנות לימודיהם; מרכיבים בעצמם את מערך הלימודים בתכנית; בוחרים נושאי מחקר ומשתתפים בכיתות אמן עם חוקרים בעלי שם מן הארץ והעולם. 

התכנית לפילוסופיה וספרות נבחרה על ידי המועצה להשכלה גבוהה וקרן "יד הנדיב" בשנת 2014 כתכנית מצטיינת להובלת חידושים במדעי הרוח ותתחיל את פעולתה בסמסטר חורף של שנת 2015. את התכנית מלווה ועדה אקדמית המורכבת מחוקרים מובילים מאוניברסיטאות הארווארד, דיוק ואוניברסיטאות אירופאיות ואמריקאיות אחרות..

מורי התכנית עוסקים בזיקה שבין פילוסופיה וספרות על היבטיה השונים  - בספרות העתיקה, בקולנוע, בשירה, בהגות המאה ה-20 ובפילוסופיה של האומנות. מחקרם ותחומי הוראתם עוסקים בקו התפר שבין שני התחומים ומאתגרים את ההפרדה השגורה בין הפילוסופי לספרותי. סגל התכנית מגיע מחוגים בולטים במדעי הרוח – פילוסופיה, ספרות, לימודי מגדר ותרבות – ומורי התכנית הם מרצים ידועים בתחומם בארץ ובחו"ל. כל המורים בתכנית הם חברי הסגל הבכיר באוניברסיטת חיפה. בנוסף, התכנית מאפשרת לתלמידי מחקר מצטיינים הרשומים לתואר שני ודוקטורט בשני החוגים להתנסות בהוראה. החל משנת פעולת השנייה שלה, תעניק התכנית לפילוסופיה וספרות שתי מלגות פוסט-דוקטורט, על מנת לאפשר לחוקרים צעירים להתנסות במחקר עצמאי לאחר השלמת לימודי הדוקטורט.

מידע רלוונטי לנרשמים פוטנציאליים

התכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים המעוניינים להעמיק את היכרותם עם הטקסטים המכוננים של ספרות ותרבות המערב תוך כדי פיתוח יכולת קריאה ביקורתית ודרכי התבוננות חדשות על סוגיות הנוגעות ללב ליבו של הקיום האנושי – משמעות החיים, זיכרון ואחריות, זהות ושפה. מועמדים פוטנציאלים יתבקשו לעבור ראיון קבלה עם ראשות התכנית.

תלמידי התכנית לפילוסופיה וספרות יהיו רשומים לאחד מן החוגים (פילוסופיה וספרות עברית והשוואתית) או לשניהם. במהלך לימודיהם לתואר הראשון ילמדו תלמידי התכנית 20 שעות לימוד ייחודיות של קורסים שתוכננו עבור התכנית. שעות אלו מורכבות מקורסי חובה, כגון: מבוא לאסתטיקה; קריאה ביקורתית ביצירות מופת ועוד, כמו גם מקורסי בחירה, כדוגמת: פילוסופיה וספרות -- יחסי גומלין, מחלוקות, השפעות; שיפוטים, ביקורת והערכה בספרות; פילוסופים קוראים ספרות. בשנה האחרונה ללימודיהם בתכנית ישתתפו התלמידים בסמינר מחקר, בו יתנסו בכתיבת פרויקט גמר מחקרי מקורי בליווי אישי של מורי התכנית.

התכנית מציעה עשר מלגות שכר לימוד מלא בשנה לתלמידים מצטיינים. תלמידי התכנית יהיו מעורבים באופן ישיר בקביעת תכנית הלימוד - מבחירת נושאי מחקר לעבודת סיום ועד הזמנת מרצים אורחים לכנסים וסדנאות. התכנית תעניק פרסים לעבודות מצטיינות של בוגריה.

מערך הלימודים בתכנית יאפשר למעוניינים להמשיך ללימודים גבוהים במדעי הרוח, להשתלב במערך ההוראה ההומניסטית בתיכונים ברחבי הארץ. בנוסף לכך, מחקרים מלמדים כי בוגרים של תכניות מצטיינות במדעי הרוח משתלבים בשוק העבודה במגוון תפקידים בכירים וזוכים בעבודות מאתגרות יותר, בשל יכולות החשיבה, הניתוח והביקורתית המפותחות שלהם. 

לאתר התכנית

האם התכנית פעילה: 
1
> חזרה לכל התכניות