קאנט ועולמו

לצפיה ברשימת אנשי הסגל לצפיה ברשימת אנשי הסגל

קאנט ועולמו

> חזרה לכל התכניות

על התכנית

תוכנית "קאנט ועולמו" אושרה על ידי קרן יד הנדיב בשנה"ל תשע"א כתוכנית מחקר והוראה תלת-שנתית משותפת למחלקות לפילוסופיה באוניברסיטת בן-גוריון ובאוניברסיטת תל-אביב. לתוכנית היו שלוש מטרות קשורות: (1) יצירת תשתית מחקר בפילוסופיה של עמנואל קאנט, מגדולי הפילוסופים של כל הדורות ומהמשפיעים ביותר שבהם, ובהשלכותיה; (2) הכשרת קאדר של חוקרים שיעסקו בפילוסופיה זו ובהשלכותיה; (3) קידום מחקר קאנט בארץ וביסוס מעמדו על מפת המחקר העולמית של קאנט.

התוכנית התקיימה בין השנים תשע"ב-תשע"ד, בניהולם ובהנחייתם של שני חברי סגל מאוניברסיטת בן-גוריון (עדו גייגר ויקיר לוין) ושלושה חברי סגל מאוניברסיטת ת"א (אלי פרידלנדר, ירון סנדרוביץ, ועפרה רכטר), ובהשתתפות 15 תלמידי מחקר (4 דוקטורנטים  - 1 מת"א, 2 מהאוניברסיטה העברית, ו-1 מבר-אילן - ו- 11 תלמידי מוסמך  - 5 מת"א, 4 מב"ג ו-1 מהאוניברסיטה העברית). כמו כן, השתתפו בה כשומעים חופשיים עוד 4 תלמידי מחקר מאוניברסיטאות ב"ג ות"א. מפגשי התוכנית התקיימו בחלקם בב"ג ובחלקם בת"א. בהתקיימם בב"ג השתתפו בהם ארבעה חברי סגל נוספים מעבר לחברי הסגל הקבועים של התוכנית. בשנים תשע"ב ותשע"ג קיבלו כל התלמידים הרשמיים של התוכנית מלגות מחייה.

הליבה של התוכנית בשנה וחצי הראשונות שלה הורכבה מסמינר מחקר שבועי בן ארבע שעות בהנחיית חמשת מורי התוכנית. הסמינר עסק במרכיבי יסוד של הקורפוס הקאנטיאני, ובמסגרתו התבקש כל תלמיד של התוכנית להגיש 2 עבודות רפרט לכל אחד ממורי התוכנית (סה"כ 10 עבודות). בנוסף, באחד משלבי הסמינר  התחלקו תלמידי התוכנית לחמש קבוצות עבודה, כשעל כל קבוצה הופקד אחד ממורי התוכנית. כל קבוצה עבדה בהנחיית המורה שהופקד עליה על חלק אחר מ"תורת המתודה הטרנסצנדנטלית" של ביקורת התבונה הטהורה, כאשר כל תלמיד הכין רפרט שאותו הוא הציג בפני מורי התוכנית ותלמידיה.

מרכיב חשוב נוסף של התוכנית היה אירוח של חוקרי קאנט מובילים מחו"ל. במסגרת זו נטלו חלק 6 חוקרים (פול פרנקס מאוניברסיטת ייל, גארי בנאהם (ז"ל) ממנצ'סטר, דייויד מקארתור מאוניברסיטת סידני, דניאל סאתרלנד מאוניברסיטת אילינוי בשיקגו, אקהרט פורסטר מאוניברסיטת ג'ונס הופקינס, וטום וינצ'י מאוניברסיטת דלהויז). כל אחד מחוקרים אורחים אלה (להוציא את תום וינצ'י) נתן שתי הרצאות (האחת בסמינר המחלקתי בב"ג והאחת בסמינר המחלקתי בת"א). כמו כן, כל אחד מהם נתן סדנא בת 4 שעות למורי התוכנית ולתלמידיה, ונפגש לפגישות עבודה אישיות עם תלמידי התוכנית שהיו מעוניינים בכך.

נושאי ההרצאות והסדנאות היו כדילקמן:

Paul Franks: Overarching Theme: "Form and Finality in Kant's Critique of Pure Reason".

Gary Banham: "Kant's Formulas of Universal Law", "Kant's Formula of Humanity", "Cosmopolitan Right and Universal Citizenship"

David Mcarthur: "Overcoming the Oscillation between Skepticism and Dogmatism", "Reason and Democratic Ideals in Kant and the Pragmatist Tradition", "The Question of the End of Metaphysics".

Daniel Sutherland: Overarching Theme: "Kant's Theory of Arithmetical Cognition". Part 1: "Cardinality, Ordinality and Enumeration", Part 2: "Cardinality without Fregean Equinumerosity", Part 3: "The Nature and Conditions of Arithmetical Cognition".

Eckart Förster: "The Discourse of German Idealism", "Goethe and the Idea of a Philosophy of Nature", "A Comparison of the Antinomies in Kant's Three Critiques".

Tom Vinci: "Space, Geometry and Kant's Transcendental Deduction of the Categories".

מרכיב חשוב שלישי של התוכנית היה כנסים בינלאומיים רבי-משתתפים שהיא ארגנה. כנס אחד ממין זה בנושא "תמות קאנטיאניות בפילוסופיה האנליטית" התקיים בשנה"ל תשע"ג בהשתתפות 11 חוקרים מחו"ל ו-8 חוקרים מהארץ, ובכללם 4 ממורי התוכנית. בראש הוועדה המארגנת של הכנס עמד אלי פרידלנדר, והוא מומן על ידי התוכנית, קרן המדע הישראלית (ISF), ואוניברסיטאות ב"ג ות"א (ראו פוסטר של הכנס). כנס שני ממין זה בנושא "תפיסת הידיעה האמפירית של קאנט" התקיים בשנה"ל תשע"ד בהשתתפות 11 חוקרים מחו"ל ו-7 חוקרים מהארץ, ובכללם כל מורי התוכנית. בראש הוועדה המארגנת של הכנס עמד עדו גייגר והוא מומן ע"י התוכנית, קרן המדע הישראלית (ISF), המכון ללימודים מתקדמים בירושלים, ואניברסיטאות ב"ג ות"א (ראו פוסטר של הכנס). לסיכום התוכנית מתוכנן כנס בינלאומי שלישי בשנה"ל תשע"ה שייקרא Critical Connections, ושעניינו קשרי הגומלין המורכבים בין שלוש הביקורות של קאנט – ביקורת התבונה הטהורה, ביקורת התבונה המעשית, וביקורת כוח השיפוט.

מעבר לארגון הכנסים הבינלאומיים הללו, התוכנית השתתפה בארגון מושב על פילוסופיית המתמטיקה של קאנט בכנס בינלאומי שהתקיים בשנה"ל תשע"ג בנושא "אינטואיציה ותבונה" בניהול האקדמי של חברת התוכנית עפרה רכטר, ומייקל גלנצברג מאוניברסיטת נורת'ווסטרן (ראו פוסטר של הכנס). במושב השתתפו 2 חוקרים אורחים מחו"ל וחברת התוכנית. כמו כן, התוכנית ארגנה שני מושבים בכנס האגודה הפילוסופית הישראלית שהתקיים בשנה"ל תשע"ד. במושבים אלה ניתנו הרצאות על ידי שניים ממורי התוכנית וארבעה מתלמידיה.

 

האם התכנית פעילה: 
1
> חזרה לכל התכניות