ההיסטוריוגרפיה האזרחית של מלחמת העולם הראשונה - 'המלחמה הגדולה' בכתיבה האקדמית העכשווית

> חזרה למאמרים

ההיסטוריוגרפיה האזרחית של מלחמת העולם הראשונה - 'המלחמה הגדולה' בכתיבה האקדמית העכשווית

אוניברסיטה: 
פרסום ראשון: 
1 אוג' 2014
תאריך פרסום באתר: 
4 מרץ 2015

כתיבה היסטורית על המלחמה החלה מיד עם פרוץ הקרבות, כאשר חלק מהשאלות שעלו בחודשים הראשונים של המלחמה עדיין נידונות במחקר האקדמי המקצועי. במאה השנים האחרונות נוצר קורפוס מחקרים רב-לשוני אדיר על מלחמת העולם הראשונה. חלק מקורפוס זה הוא היסטוריוגרפיות לאומיות, העוסקות בשאלות בעלות משמעות למדינה מסוימת או לקהילה לאומית או לאוכלוסיות מסוימות, אך לעיתים קרובות חשיבותו פחותה לציבורים אחרים. 
דרך מקובלת לערוך סדר בכתיבה ההיסטורית היא על פי אסכולות מחקר שאפיינו תקופות שונות: ארבעת העשורים הראשונים מאופיינים בעיסוק אינטנסיבי בסוגיות דיפלומטיות וצבאיות, משנות השישים של המאה העשרים הוסט הדגש לשאלות כלכליות ומעמדתיות ולמחקר סטרקטורלי, כמותני ובלתי אישי, ובשנות השמונים עסק המחקר בשאלות של זהות, זיכרון, נפגעים ופשעי מלחמה. 

שתף: 
> חזרה למאמרים