תרבות יהודית בעולם העתיק

לצפיה ברשימת אנשי הסגל לצפיה ברשימת אנשי הסגל

תרבות יהודית בעולם העתיק

3 שנים
> חזרה לכל התכניות

לימודי תרבות יהודית בעולם העתיק

תכנית "תרבות יהודית בעולם העתיק" בקשה לחדש את הפרדיגמה בתחום מדעי היהדות ובה בעת להניח אבן פינה למחקר ולהוראה ארוכי-טווח בשלוש אוניברסיטאות ישראליות, בתחום של מדעי היהדות של העת העתיקה. התחומים שנכללו בתוכנית: היסטוריוגרפיה, פילוסופיה, תפילה, פרשנות המקרא, חינוך וכתיבה, מדע, חוק ומאגיה, בתקופה שבין 300 לפה"ס עד 500 לס' לערך. דגש מיוחד ניתן לנקודות מגע בין חקר התרבות היהודית וחקר התרבויות השכנות. התוכנית התבססה על המשאבים של שלוש אוניברסיטאות - בר-אילן, חיפה ותל-אביב - ועל תמיכה נדיבה של קרן מדעי הרוח, מייסודם של יד הנדיב ומל״ג.התלמידים והתלמידות שהתקבלו לתוכנית נרשמו באחת האוניברסיטאות, ועבדו בהדרכה ישירה של אחד מחברי/חברות הקבוצה. בנוסף נהנו התלמידים מן הידע וההדרכה של משתתפי הקבוצה האחרים לפי תחומי עניינם. התלמידים השתתפו בסמינרים ובסדנאות של הקבוצה, ובמסגרתם הכירו את המגמות העדכניות במחקר התרבות היהודית העתיקה ובחקר העת החדשה באופן כללי. התוכנית ערכה סדנה בינלאומית אחת לשנה בהשתתפות חוקרים מובילים מחו״ל. התלמידים נדרשו ללמוד שפות עתיקות ובחרו במחקר השוואתי כנושא המחקר שלהם לתזה.

התוכנית החלה לפעול באוקטובר 2010, בתחילת שנה״ל תשע״א והסתיימה בסוף שנת 2013, שנה"ל תשע"ג.התוכנית קיימה ימי עיון ומפגשים רבים. ימי העיון עסקו בנושאים הבאים: כשוף, עולמם של חכמים, יהודים ורומאים; אומנות הסיפור בעולם העתיק; זהות יהודית בעולמם של חז"ל: בין צור לאנטיוכיה; זהות של מיעוט בהקשר האימפריאלי; משכילים כוהנים והאבות הקדומים; היסטוריה ותיאולוגיה ועוד. בנוסף למפגשי קבוצת החוקרים והמלגאים, קיימה הקבוצה פרויקט נוסף, במסגרתו הוקמה קבוצת חוקרים צעירים (הלומדים לקראת התארים מוסמך ודוקטורט) בשם "דתות העולם העתיק במבט השוואתי: סמינר חוקרים צעירים"הקבוצה קיימה מפגש חודשי המיועד לחוקרים צעירים בתחומים הקשורים לחקר מדעי היהדות או חקר העולם העתיק (לימודים קלאסיים, ארכיאולוגיה, מקרא, תלמוד, בית שני, היסטוריה בעת העתיקה וכר), מאוניברסיטאות שונות. הקבוצה הורכבה מעשרה משתתפים לערך, שנבחרו על בסיס מצוינות אקדמית ויצירתיות, והוענקה להם מלגה השתתפות.מטרת הסמינר הייתה היכרות עם מחקר מדעי הדתות ההשוואתי והכשרה לשימוש בכלים אינטר-דיסיפלינאריים בחקר מדעי היהדות. סקירה של מחקרים בסיסיים ומרכזיים, כמו גם היחשפות למחקר האקדמי העכשווי בתחומים הרלוונטיים, ובהזדמנות זו גם להכיר באופן בלתי אמצעי את המשתתפים המיישמים במחקרם עקרונות השוואתיים, וביניהם עם החוקרים בתכנית ״תרבות יהודית בעת העתיקה״. עידוד חוקרים צעירים ומבטיחים להמשיך במחקר דתות השוואתי גם בהמשך מחקרם, וקישורם עם חוקרים שאינם דווקא מן המוסד האקדמי בו הם לומדים ובכך להניח יסודות ליצירת קהילה מדעית בישראל העוסקת בתחומים הללו.מנחה הסמינר: פרופסור אלברט באומגרטן. הרכזת האקדמית, הפוסט דוקטורנטית מיכל בר-אשר סיגל, אשר רכזה את חומר הקריאה והובילה את הדיון התאורטי, כמו גם טיפול בעניינים אדמיניסטרטיביים. חברי התוכנית ותחומי מחקרם (בסדר אלפביתי): 

  • פרופ' אלברט באומגרטן, בר-אילן (baumgaa@mail.biu.ac.il): כתות יהודית בעת העתיקה; הפרושים; ״שום של שיטות מתחום מדעי החברה ביהדות העת העתיקה.
  • פרופ' גדעון בוהק, תל-אביב (gbohak@post.tau.ac.il): מאגיה ואסטרולוגיה ביהדות בעת העתיקה; ספרות ההיכלות ומיסטיקה יהודית קדומה; גניזת קהיר.
  • ד״ר יונתן בן-דב, חיפה (jbendov@research.haifa.ac.il): ספרות יהודית אפוקליפטית ומגילות מדבר יהודה; מדע יהודי עתיק, בעיקר אסטרונומיה ולוחות שנה; המקרא בתקופה ההלניסטית. יהדות ותרבות כתב היתדות.
  • ד״ר סילבי הוניגמן, תל-אביב (sylvie.honigman1@gmail.com): יצירות ספרותיות יהודיות בלשון היוונית; נושאים ספרותיים, תרבותיים והיסטוריים ביהדות העת העתיקה; זהות לאומית ומפגשים בין-תרבותיים ('התיוונות'); יהודה בתקופה ההלניסטית; יהודים, יוונים ומצרים במצרים התלמית והרומית; קהילות יהודיות באגן ים התיכון בתקופה ההלניסטית והרומית בהקשרן המקומי והאזורי.
  • ד"ר הלל ניומן, חיפה (hnewman@univ.haifa.ac.il): יהודי ארץ-ישראל בתקופה הרומית- ביזנטית; יחסי יהודים-נוצרים בעת העתיקה; יהודים ויהדות בכתבי אבות הכנסיה; ספרות אפוקליפטית יהודית ונוצרית.
  • פרופ' אריה קופסקי, חיפה (kofsky@research.haifa.ac.il): תיאולוגיה ופרשנות המקרא בכתבי אבות הכנסיה ובספרות הסורית; פרדיגמות של יחסי גומלין בין יהדות ונצרות בעת העתיקה המאוחרת.
  • פרופ' עדיאל שרמר, בר-אילן (adiel@mail.biu.ac.il): היסטוריה יהודית של תקופת בית השני, המשנה והתלמוד; יחסי יהודים-נוצרים בעת העתיקה; היסטוריה ואנתרופולוגיה; תלמוד.
האם התכנית פעילה: 
0
> חזרה לכל התכניות