לימודי צילום

לצפיה ברשימת אנשי הסגל לצפיה ברשימת אנשי הסגל

לימודי צילום

> חזרה לכל התכניות

התוכנית ללימודי צילום של החוג לתולדות האמנות

החוג לתולדות האמנות מציע החל משנת הלימודים תשע"ד התמחות ייחודית בלימודי היסטוריה ותיאוריה של הצילום, מתוך ההכרה במרכזיותו של הדימוי המצולם בתרבות החזותית הגלובלית ובאמנות העכשווית. עם הופעתן של טכנולוגיות דיגיטליות חדשות לייצור, הפצה וצריכה של דימויים, חקר הצילום הפך למרכזי במסגרת של תולדות האמנות, לימודי תרבות חזותית ובדיסציפלינות אחרות העוסקות בתיעוד וארגון של ידע חזותי כגון היסטוריה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה.

מטרת לימודי הצילום היא להציע לסטודנטים כלים היסטוריים, תיאורטיים, וביקורתיים לניתוח הפרקטיקות השונות (המוסדיות, התרבותיות, האידיאולוגיות, והאסתטיות) העומדות מאחורי אופני הייצור והפרשנות של הדימוי המצולם, החל מלימוד עיוני בתואר הראשון ועד לכתיבת עבודת גמר מחקרית בתואר השני (ואף המשך לעבודת דוקטורט). הקורסים בתחום לימודי הצילום מהווים חלק אינטגרלי מתכנית הלימודים של התואר הראשון והשני לתלמידי החוג לתולדות האמנות, וחלקם  אף פתוחים גם לתלמידי התכנית הבינתחומית באמנויות לתארים מתקדמים.

בלימודי התואר הראשון, התוכנית מציעה קורסים בלימודי צילום בהיקף של 4-12 ש"ס מתוך סך כל שעות הלימודים במסלול הדו-חוגי (60 ש"ס) ובכפוף לתכנית הלימודים של החוג. בלימודי התואר השני התכנית מציעה קורסים בהיקף של  4-12 ש"ס מתוך סך כל 36 ש"ס הנדרשות בלימודי התואר השני. תלמידים יוכלו לבחור קורס/ים אינדיבידואלי/ים (בכפוף לדרישות קדם) או לצבור את מקבץ קורסי ההתמחות (12 ש"ס). לתלמידים שיבחרו ללמוד את מלוא היקף ההתמחות תתאפשר כתיבת תזה מחקרית מקורית בנושא הצילום.

הקורסים המוצעים בתוכנית משתנים כל שנה ועוסקים בנושאים כגון: תולדות הצילום; סוגיות בהיסטוריה ובתיאוריה של הצילום; צילום ישראלי ופלשתינאי; צילום במזרח אסיה; צילום עכשווי; צילום, עדות וזיכרון; צילום ואמנות קונספטואלית; פרקטיקות של היומיום בצילום ובאמנות העכשווית ועוד. כמו כן כוללת התוכנית כיתות אמן, סדנאות מחקר, וכנסים בין-לאומיים.

בנוסף מוצעות בתוכנית מלגות תחרותיות לסטודנטים מצטיינים בתואר שני המתעתדים להתמחות בלימודי צילום ולכתוב עבודת גמר מחקרית בתחום; לדוקטורנטים אשר עוסקים בחקר הצילום בעבודת הדוקטורט שלהם; ולחוקרים בתר-דוקטורים עם רקע מתאים שיגישו תכנית מחקר בתחום חקר הצילום.

הישגי התוכנית שנת תשע"ד, שנה ראשונה לפתיחת התוכנית:

1. השנה התקיים בחוג לתולדות האמנות כנס צילום בינלאומי ראשון בסוגו בפקולטה לאמנויות בשיתוף עם אוניברסיטת ייל בארה"ב, אוניברסיטת חיפה ומכון שפילמן לצילום. הכנס "דימיון צילומי" בחן מחדש את הקשרים שבין צילום וידע דרך התמקדות בתפקידים ומושגים שמילא הדימיון בהיסטוריה של הצילום. בעוד לאורך המאה ועשרים רוב הדיונים התיאורטיים והביקורתיים בצילום התמקדו בסוגיות של ייצוג, "אובייקטיביות" ו"אמת", כלומר ביחסים שבין הדימוי הצילומי למושא או רפרנט שלו, הכנס הנוכחי, בעקבות המפנה שחל בתיאוריה של הצילום בעשור האחרון, הראה כי הדימיון חשוב לא פחות להבנת ההיסטוריה של הצילום.
ההרצאות בכנס התמקדו במפגש המורכב והדינאמי שבין תצלומים, יוצרים ונמענים אשר מערב בתוכו ללא הפרדה ברורה אמונות, זיכרונות, ציפיות והזדהויות. כדי לבחון את האספקטים הפילוסופיים, תרבותיים ופוליטיים של היחסים בין תצלומים וצופים הכנס מפגיש חוקרים מדיסיפלינות שונות כגון: אנתרופולוגיה, פילוסופיה, היסטוריה, תרבות חזותית, תקשורת ותולדות האמנות. בכנס השתתפו חוקרים בינלאומיים לצילומים לצד חוקרים ישראליים כגון: מרגרט אולין, כריסטופר פיני, רוברט הרימן, מארי ברגשטיין, פיטר גאיימר, שרון סילוינסקי, קרול זמל, סטפן זיגל, בריטה לאנג, חגי כנען, מאיר ויגודר, ורד מימון ועמוס מוריס-רייך. את הכנס פתחה הרצאה מיוחדת של האמנים הבריטיים אדם ברומברג ואוליבר צ'אנארין.

2. סדנת אמן של שרון יערי. במקביל לתערוכת היחיד המוזיאלית שלו שנפתחה בחודש נובמבר במזיאון תל אביב לימד שרון יערי סדנת אמן כחלק מהתוכנית.

3. הוענקו שתי מלגות MA לתלמידים מצטיינים שתחום התמחותם הוא בתיאוריה והיסטוריה של צילום. 

לאתר התכנית.

 

 

האם התכנית פעילה: 
1
> חזרה לכל התכניות