שלהי העת העתיקה

לצפיה ברשימת אנשי הסגל לצפיה ברשימת אנשי הסגל

שלהי העת העתיקה

> חזרה לכל התכניות

לימודי שלהי העת העתיקה ומורשתה

העשור האחרון היה עד להתפתחויות חשובות ותנופה גדולה בחקר שלהי העת העתיקה (800-200  לסה"נ) הן מן הצד ההיסטורי-ספרותי שלהם, הן מן הצד של התרבות החומרית (ארכיאולוגיה ותולדות האמנות). תקופה זו היא ללא ספק מן החשובות והמעצבות, ומחקרה מן הדינמיים ביותר במחקר התרבותי-היסטורי-ספרותי העכשווי. תלמיד המבקש להתמחות בפן מסוים של תקופה זו חייב להתמצא בשלל היבטיה השונים.העשור האחרון היה עד להתפתחויות חשובות ותנופה גדולה בחקר שלהי העת העתיקה (800-200  לסה"נ) הן מן הצד ההיסטורי-ספרותי שלהם, הן מן הצד של התרבות החומרית (ארכיאולוגיה ותולדות האמנות). תקופה זו היא ללא ספק מן החשובות והמעצבות, ומחקרה מן הדינמיים ביותר במחקר התרבותי-היסטורי-ספרותי העכשווי. תלמיד המבקש להתמחות בפן מסוים של תקופה זו חייב להתמצא בשלל היבטיה השונים.

האוניברסיטה העברית התברכה בחוקרים רבים וטובים העוסקים בתקופה זו מתוך דיסציפלינות שונות. המגבלה העומדת בפני מי שבא להתמחות בה היא פיזורם הרב של חוקריה בחוגים השונים של הפקולטה למדעי הרוח. משום כך, קשה עד בלתי אפשרי לתלמיד לרכוש כראוי את הרקע והידע הנחוצים לו. על כן אנו מציעים מסגרת לימודית בין-תחומית חדשה כחלק אינטגרטיבי מן המרקם הקיים בחוגי האם שלהם.

תכנית הלימודים במימון הקרן למדעי הרוח יצאה לדרך בתשע"ד ועתה אנו עומדים בפתיחת המחזור השני בתשע"ה. הסמינר הבין-תחומי בשנת הלימודים הראשונה ניתן בידי פרופ' רינה טלגם מהחוג לתולדות האמנות ופרופ' עודד עירשי מהחוג להיסטוריה של עם ישראל. הסמינר הוקדש לנושא "טקסט ודימוי חזותי בשלהי העת העתיקה" והשתתפו בו תשעת תלמידי התוכנית לצד כמה סטודנטים נוספים המתמחים בעת העתיקה. הסמינר הבין תחומי בשנה הבאה (תשע"ה) יינתן בידי פרופ' זאב וייס מהמכון לארכאולוגיה וד"ר דוד סתרן מהחוג למדע הדתות והוא יוקדש לנושא "שונים, שונאים או שכנים: מבט ספרותי וארכאולוגי על יהודים ונוצרים."

למי מיועדת ההתמחות:
ההתמחות בלימודי העולם העתיק מיועדת לתלמידי מוסמך במסלול המחקרי בחוגים: ארכיאולוגיה, היסטוריה, היסטוריה של ע"י, לימודי האסלאם והמזרח התיכון, לימודים קלאסיים, מדע הדתות, ספרות עברית, תולדות האמנות, תלמוד.

תנאי קבלה:
סיום לימודי התואר הראשון בהצטיינות. על המועמד למסור טופס הרשמה, גיליון ציונים ושני (2) מכתבי המלצה למזכירות התכנית. לאחר שיתקבלו כל המסמכים הדרושים יזומנו המועמדים לראיון אישי עם ועדת המיון וזו תתכנס לבחור את התלמידים לכל מחזור.

מבנה הלימודים:
לימודי התואר יהיו בהיקף של 28 נקודות זכות כדלהלן:
במסגרת החוג ( 20 נ"ז):
קורסים בהיקף של 12 נ"ז בחוג האם. שני ( 2) סמינרים בין-תחומיים של ההתמחות בהיקף של 8 נ"ז ( 4 נ"ז כל שנה). סמינרים אלו יהיו במתכונת של הוראה משותפת של לפחות 2 מרצים של ההתמחות.
מחוץ לחוג ( 8 נ"ז):
קורסים נוספים בהיקף של 6 נ"ז אשר ייקבעו בייעוץ עם מורי ההתמחות. הדרכה אישית בהיקף של 2 נ"ז אשר יילמד בשנה א' ללימודים ותוכנה תיקבע ע"י מורי ההתמחות בהתאם לרקע הלימודי של הסטודנט.
שפות:
התלמידים חייבים ללמוד שפה זרה ברמת מתקדמים: שפת מחקר או שפת מקור בהתאם לדרישות חוגי האם. תיבדק האפשרות לעודד ולתגמל תלמידים שילמדו שפה נוספת (שפת מחקר או שפת מקור).
עבודות בכתב:
בהתאם לתקנון הכללי לתלמידים במסלול המחקרי, תלמידי ההתמחות יכתבו שתי עבודות סמינריוניות:
1) עבודה סמינריונית (רגילה) במסגרת סמינר של חוג האם (או בסמינר אחר העומד בדרישות חוג האם) ו- )
2) עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי ("תזה") אשר תיכתב בהדרכת מורה של ההתמחות.
בחינות גמר:
בחינות גמר יתקיימו על פי הנהלים של חוג האם ובהתייעצות עם מורי ההתמחות.

  • משתתפי התכנית ילמדו בהיקף מלא ויהיו זכאים למלגת מחיה בהיקף של שכר לימוד למשך שנתיים.
    קבלת המלגה תותנה בזכאות לתואר ב.א. עד תחילת שנת הלימודים תשע"ד. המלגה לשנה השנייה תינתן בכפוף להתקדמות ולהישגים בלימודים.
  • אחת לשנה תיערך סדנה מחקרית מרוכזת בידי חוקר מוביל בתחום. כלל תלמידי התוכנית יחויבו בהשתתפות סדנאות אלו.
  • בסיום הלימודים תוענק לתלמיד תואר מוסמך בחוג האם עם התוספת: "בהתמחות בלימודי שלהי העת העתיקה ומורשתה."

מזכירות ההתמחות:
גב' נירה לוי, המקבץ הרב-תחומי
02-5883597, niral@savion.huji.ac.il 

האם התכנית פעילה: 
1
> חזרה לכל התכניות