משפטים ומדעי הרוח

לצפיה ברשימת אנשי הסגל לצפיה ברשימת אנשי הסגל

משפטים ומדעי הרוח

> חזרה לכל התכניות

על התכנית

התכנית למשפטים ומדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב פועלת משנת 2010, וממומנת על ידי הקרן למדעי הרוח משנת 2012 תחת הקטגוריה "חדשנות בהוראה". התכנית הוקמה כדי לעודד תלמידים לשלב לימודי משפטים עם לימודים לתואר באחד החוגים של הפקולטה למדעי הרוח. מכיוון שהתכנית אינה מסלול העשרה לתלמידי משפטים, תלמידי התכנית נדרשים לעמוד בכל התנאים של מסלול הלימודים המובנה לקראת התואר במדעי הרוח. זאת כדי לרכוש לא רק ידע, אלא גם את הכלים המתודיים של התחום במדעי הרוח בו הם בוחרים.היעד המרכזי של התכנית הוא להכשיר את התלמידים להתבונן בשאלות מזוויות מגוונות ולפתח הבנה עמוקה יותר של קשרי הגומלין בין משפט, חברה ותרבות; בין לשון החוק לתפיסות היסטוריות ופילוסופיות המהוות את יסודותיו. בדרך זו התכנית מבקשת לתרום להכשרת משפטני המחר, המאופיינים ביכולת אנליטית מורכבת ובגמישות מחשבתית. כמו כן, שילוב הדיסציפלינות מדרבן את התלמידים לחשוב כאזרחים בעלי ערכים הומניסטים, שערים למשמעויות הרחבות של סוגיות משפטיות, ומאתגר אותם להתמודד איתן על ידי חשיבה רב-ממדית. כך התכנית תורמת להכשרת אנשי מקצוע מעולים, שמביאים עימם ערך מוסף לתחרות הקשה בשוק העבודה וגם לעיצוב משפטנים שמסוגלים להפוך למנהיגים אינטלקטואלים וחברתיים בעולם פתוח ומשתנה.

תלמידי התכנית מקבלים מלגה בגובה 50% משכר הלימוד לתואר ראשון, המאפשרת להם ללמוד בחוג אחד בפקולטה למדעי הרוח (במתכונת דו-חוגית) ללא תוספת תשלום. בנוסף, במהלך לימודיהם, משתתפים תלמידי התכנית במספר קורסים ייעודיים שפותחו במיוחד עבורם. קורסים אלו נוגעים בקשת רחבה של תחומים, אף משותף להם הניסיון לחבר בין מדעי הרוח לתפיסות יסוד בעולם המשפט.  לדוגמא, בשנת תשע"ד למדו תלמידי שנה א' של התכנית קורס מטא-משפטי בשם "אמת במשפט" שבחן את יחסי הגומלין בין אמת משפטית לאמיתות אחרות – היסטוריות, פילוסופיות, עיתונאיות, רפואיות, ספרותיות, פסיכולוגיות, ועוד – והאופן שבו בית המשפט מתפקד כזירה למציאת ובירור אמת לעומת זירות אמת אחרות. תלמידי שנה ב' השתתפו בקורס "עדות חזותית בעידן המודרני" שעסק במקומה של העדות החזותית כמרכיב מרכזי ביכולת השיפוט האנושי, תוך התמקדות בהיבטים האסתטיים-פוליטיים והטכנולוגיים שלה. תלמידי שנה ג' למדו במסגרת סמינר אותו העבירו שני מרצים, מהפקולטה למשפטים ומהחוג להיסטוריה כללית, שהתמקד בהשתלטות החשיבה הכלכלית על החיים החומריים והרוחניים במאתיים השנים האחרונות. כאמור, המשותף לקורסים הללו הוא היותם פתוחים לדיון רב תחומי בנושאים הנמצאים בליבו של המשפט.

קורסי ליבה
תלמידי התכנית משתתפים בקורס ליבה ייחודי בכל שנה. קורס הליבה עבור תלמידי שנה א' הינו קורס מטא-משפטי (3 ש"ס), שמחליף את קורס החובה המטא משפטי של הפקולטה למשפטים עבור תלמידי שנה א'. קורס הליבה של תלמידי שנה ב' הינו קורס שיינתן במסגרת הפקולטה למדעי הרוח ונחשב בתור קורס בחירה במדעי הרוח (2 ש"ס). תלמדי שנה ג' ישתתפו בסמינר ייעודי (4 ש"ס) אשר יועבר של ידי מרצים משתי הפקולטות, שיחליף את הסמינר אליו מחויבים תלמידי משפטים בשנה השלישית.

בשנה"ל תשע"ה קורסי הליבה של התכנית הם:

  • שנה א' – הקורס "זיכרון, זהות ומשפט" – קורס מטא-משפטי.
  • שנה ב' – הקורס "עדות חזותית בעידן המודרני" – קורס במסגרת מדעי הרוח.
  • שנה ג' – הקורס "תולדות הקפיטליזם: עליית הכלכלה לשלטון" – סמינר שנתי.

משך הלימודים
משך הלימודים לתואר ראשון במשפטים של תלמידים המשלבים לימודי חוג נוסף בפקולטה למדעי הרוח הוא ארבע שנים (שמונה סמסטרים).  

מלגה
תלמידי התכנית זכאים למלגה בגובה 50% משכר הלימוד היסודי לתואר ראשון, בכל שנת לימודים בתכנית. בנוסף, תלמידים מצטיינים בשנים ב' ו-ג' בתכנית יהיו זכאים למלגות מוגדלות על בסיס הישגיהם בשנת הלימודים הקודמת (קריטריונים להצטיינות יוחלטו בכל שנה על ידי ראש התכנית).

קבלת התואר
עם סיום הלימודים בפקולטה למשפטים ובתכנית הלימודים של החוג הנוסף, תוענק למסיימי התכנית המשלבת תעודת "בוגר אוניברסיטה במשפטים(L.L.B.) " ותעודה על "לימודים בחוג לאחר תואר". אישור זכאות של החוג לאחר תואר יינתן אחרי קבלת אישור זכאות בלימודי משפטים ולא לפני כן.

סגל התכנית
ראש התכנית – פרופ' ז'וזה ברונר
מלווה מנהלי – עמרי מטרסו
law.hum.tau@gmail.com

 

לאתר הפקולטה למשפטים                                                                                       

 

האם התכנית פעילה: 
1
> חזרה לכל התכניות