שפה ותרבות יידית

לצפיה ברשימת אנשי הסגל לצפיה ברשימת אנשי הסגל

שפה ותרבות יידית

> חזרה לכל התכניות

שפה ותרבות יידית

תחום לימודי היידיש מצוי כעת בצומת דרכים קריטי במונחים היסטוריים, היות ובקרוב יתחלף מטבע הדברים דור החוקרים הוותיקים אשר יידיש היא שפת אימם בדור צעיר אשר רכש את ידיעת השפה באקדמיה. השינויים ניכרים גם בתחום המתודולוגי: על מנת לאפשר את הישרדותה של היידיש כשדה מחקר עדכני באוניברסיטאות יש צורך לשלבה במסגרת השיח העכשווי המתקיים  בתחומי הלימוד והמחקר של הספרות והתרבות.

ברור כיום לחוקרים בענפים שונים של מדעי הרוח, שיידיש הינה כלי מחקר משמעותי בתחומים רבים: התרבות היהודית באשכנז בכלל ובמזרח אירופה היהודית בפרט, ספרות עברית, היסטוריה יהודית אמריקאית, ספרות יהודית בלשונות שונות, לימודי שואה, בלשנות, ספרות ובלשנות גרמנית, פולקלור, תיאטרון, ספרות מיעוטים, תרבות עירונית אתנית, מוזיקה פופולארית, לימודי מגדר ועוד. העולם האקדמי בישראל הוא המסגרת המתאימה לשלב את לימודי היידיש ותרבותה בהקשריהם השונים. 

לאתר התכנית

מטרת התכנית הינה להקים מסלול מ.א. לספרות יידיש בישראל, על מנת למלא את הצורך הדחוף להציע לימודים מקיפים בתחום עבור סטודנטים בארץ ועבור אלה הבאים מחו"ל.  התכנית משלבת קורסים שכבר קיימים באוניברסיטאות בישראל בחוגים השונים עם קורסי ליבה וקורסים אחרים שהוקמו במיוחד למסלול הזה. באמצעות קורסי ליבה וקורסי הבחירה משקפת התכנית חזון של מסגרת לימודים רבגונית וגמישה, האמורה לשקף את הגישות הרווחות בחוגים הקיימים שבמסגרתם היא פועלת.התכנית מנוהלת על ידי מכון גולדרייך באוניברסיטת תל אביב, בשיתוף עם החוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב והתכנית ליידיש באוניברסיטה העברית. הסטודנטים לומדים את קורסי הלשון על דרגותיהם השונות ואת קורסי התוכן באוניברסיטת האם שלהם או בכל אחת מן האוניברסיטאות המשתתפות בתכנית.שלושת חברי הסגל של המסלול, אחד מכל אוניברסיטה, מרכיבים את הוועדה הארצית אשר מפתחת את התכנית בשיתוף עם ראשי החוגים הרלוונטיים בשלוש האוניברסיטאות: פרופסור אברהם נוברשטרן מהאוניברסיטה העברית, ד"ר חנה סוקר-שווגר מאוניברסיטת בן-גוריון ופרופסור חנה וירט-נשר מאוניברסיטת תל אביב. השלושה מפקחים על הקורסים הניתנים, על אישור נושאים לעבודת גמר במסלול המחקרי (בתיאום עם המנחים המוצעים), ועל תכנית הלימודים השנתית. הלימודים הם לתואר שני, ומתנהלים בכל אוניברסיטה במסגרות שונות: באוניברסיטת תל אביב: בחוג לספרות עם התמחות בספרות יידיש; באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, במחלקה לספרות עברית עם התמחות ביידיש; באוניברסיטה העברית בירושלים: התכנית ליידיש.התכנית מקיימת שלושה קורסי ליבה שכל סטודנט חייב להשתתף בהם. שניים מהם מתנהלים באוניברסיטה העברית בירושלים : "חקר תרבות יידיש: תחומים ומקורות" (פרופ' אברהם נוברשטרן); "התגבשותה של ספרות יידיש החדשה – א' ו-ב'" (פרופ' דוד רוסקיס). קורסים אלה נלמדים ביידיש. קורס הליבה השלישי ניתן באוניברסיטת תל אביב ע"י פרופ' חנה וירט-נשר ונלמד באנגלית: "כתיבה יהודית ותיאוריות ספרותיות". בנוסף, מציעה כל אוניברסיטה קורסים מיוחדים שנבנו עבור התכנית; היא גם מעודדת את הסטודנטים ליטול חלק בקורסים מחוץ לאוניברסיטת האם שלהם גם מעבר לקורסי הליבה. חובה על כל סטודנט לקחת לפחות שליש מהקורסים שלו באוניברסיטה אחת, ולא יותר מ-75 % מלימודיו במוסד אחד.כאמור מציעה התכנית גם קורסי בחירה שנבנו במיוחד במסגרתה: ד"ר קלאודיה רוזנצוייג מאוניברסיטת בר אילן לימדה באוניברסיטת תל אביב בשנת תשע"ג את הקורס "ספרות יידיש בעת החדשה המוקדמת", ובשנת תשע"ד את הקורס "מעשיות מספרות יידיש הקדומה: מה'מעשה' לסיפר הקצר". באוניברסיטה העברית לימד ד"ר נתן כהן בתשע"ג את הקורס "ספרות וחברה: המקרה של תרבות יידיש", ובתשע"ד את הקורס "הון ושלטון בקהילה היהודית: ביקורת חברתית ופוליטית בספרות יידיש". באוניברסיטת בן גוריון לימד ד"ר רועי גרינוולד בשנת תשע"ג את הקורס "מודרניזם יהודי: מנדלי, שלום עליכם, קפקא ואחרים", ובתשע"ד את הקורס "אורי צבי גרינברג: אקספרסיוניזם בשתי הלשונות". באותה שנה האקדמית לימד ד"ר מתן הרמוני  את הקורס "מהשטעטל לאמריקה – ספרות יידיש והספרות העברית בפתח המאה העשרים".כדי להשלים את הידע ביידיש ממליצים ומעודדים את הסטודנטים  להשתתף ב"תכנית הקיץ הבינלאומית ליידיש ע"ש נעמי פרוור כדר באוניברסיטת תל אביב." תכנית זאת מתקיימת מאז 2006 בשיתוף  עם "בית שלום עליכם", והיא נחשבת לקורס הקיץ המוביל בתחום, עם סגל הוראה בינלאומי. הלימודים האינטנסיביים נמשכים חודש ימים, והם כוללים לימודי לשון בבוקר, ובנוסף על כך קורסים, פעילויות ומופעים אחר הצהריים ובערב. בקורס הקיץ מתקיימות חמש רמות לימוד, וגיוון זה מאפשר לכל סטודנט להשתלב ברמה המתאימה לו.התכנית הושקה באוקטובר 2012 והתחילה עם 11 סטודנטים:  שישה באוניברסיטת תל אביב, ארבעה באוניברסיטה העברית בירושלים ואחד באוניברסיטת בן-גוריון. ב-2013 הצטרפו 11 סטודנטים נוספים: ארבעה באוניברסיטת תל אביב, שלושה באוניברסיטה העברית וארבעה באוניברסיטת בן-גוריון. הסטודנטים של המחזור הראשון נמצאים עתה בשלבי כתיבת עבודות הגמר.בשנת הלימודים תשע"ד הוקם פורום הלימודים לתואר שני ביידיש על שם משפחת גולדרייך, שהופקד השנה בידי פרופ' ג'סטין קאמי, פרופ' אורח מסמית' קולג' במסצ'וסטס. ששת המפגשים נתנו לסטודנטים הזדמנות לקיים סביבת לימודים לא רשמית, כדי להרחיב את אופקיהם האינטלקטואליים מעבר לתכנים הנלמדים בקורסים השונים במשך השנה. בנוסף התקיימה סדנה חד-יומית עבור סטודנטים מתקדמים בתחום, אותה העביר  פרופ' מרק קפלן, מרצה אורח מאוניברסיטת ג'ונס הופקינס בבלטימור.    

האם התכנית פעילה: 
1
> חזרה לכל התכניות