צור קשר

למידע על מלגות לימוד ובקשות מימון ראו מלגות ובקשות מימון

להגשת בקשה לקבלת מימון מהקרן למדי הרוח

לשאלות לגבי האתר ולשליחת מאמרים ופוסטים humanities.israel@gmail.com

אשר רגן, מנהל תחום מצוינות אקדמית ביד הנדיב

נתניה יצחק-ושלר, רכזת מלגות ופרסים יד הנדיב

יעל בלולו, עוזרת מנהלית יד הנדיב

מריה יוסים, רכזת הקרן לקידום מדעי הרוח, המועצה להשכלה גבוהה

טלפון במשרד: 02-5094640, דוא"ל : Mariay@che.org.il